Kostnadsfri offert

Integritetspolicy & GDPR

För oss är det viktigt att du känner dig trygg som kund och vill därför upplysa dig om vilka uppgifter vi behandlar och sparar.

För att vi skall kunna utföra våra uppdrag och upprätthålla bra kvalité i vårt arbete kommer vi att lagra följande uppgifter som namn, adress, telefonnummer, och e-postadress samt information rörande uppdraget. För att kunna redovisa ditt eventuella rut-avdrag till Skatteverket kommer vi även att registrera ditt personnummer vid bokningen.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Era uppgifter kommer inte att användas i annat syfte än för det uppdrag som är bokat.

Vi behandlar inte mer uppgifter än vad vi behöver och skyddar dem mot obehörig åtkomst. Inga kunduppgifter lämnas till en tredje part.

Meddela oss om du som kund vill ta del av vilka uppgifter som är lagrade på dig, korrigera uppgifter eller om du vill att vissa uppgifter skall tas bort.